ชีวะคือชีวิต ถ้าไม่มีชีวิต อย่าคิดเรียนชีวะ !

Advertisements